Styreleder, rektorer og prosjektleder for Universitets- og fusjonsprosjektet.
Det ble en vellykket samling i Universitets- og fusjonsprosjektet. F.v. Styreleder Rune Nilsen, rektor Kristian Bogen, Prosjektleder Ingvild Marheim Larsen og rektor Petter Aasen.

Vellykket startskudd

Arbeidet med Universitets- og fusjonsprosjektet er iverksatt, og dermed også den formelle starten på prosjektet som skal føre fram til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Presentasjoner fra samlingen

Mandag 31. august markerte startskuddet for arbeidet med Universitets- og fusjonsprosjektet. Ledere, fagforeningsrepresentanter, rektorer, sekretariat og medlemmer av delprosjektene i Universitets- og fusjonsprospektet deltok på fellessamling i Langesund.

Deltakerne fikk bred informasjon om de ulike delene av prosjektet, samtidig som det var lagt opp til faglig påfyll.

På seminaret ble det blant annet en gjennomgang av prosjektorganisasjonen og de ulike delprosjektenes mandater, strukturreformen og ledelse av sammenslåinger ble presentert, og forsker Bjørn Stensaker fra UiO/NIFU var invitert for å snakke om organisering av flercampusuniversiteter.

Presentasjoner fra samlingen