Vitenskapelig publisering 2014

Statistiske sammenligninger mellom publiseringpoengsproduksjonen ved HBV og HiT i 2014. Resultatene sees også opp mot UH-sektoren.

2014-tall ble rapportert til DBH 15.4.2014

Publikasjonspoeng HBV og HiT 2008-2014

 

HBV+HiT-andel av totale UH publ.poeng, i %

 

HBV+HiT-andel av totale UH publ.poeng

 

Publikasjonspoeng nivå 2 HBV og HiT 2008-2014

 

Poeng pr faglig årsverk ved HBV og HiT

 

Poeng pr faglig årsverk ved HBV og HiT sammenlignet med UH-sektor