Fellesstyret. Foto.

Fellesstyret

Fellesstyret skal fram til årsskiftet ha ansvaret for å treffe nødvendige beslutninger i forbindelse med sammenslåingen.

Medlemmer

Fellesstyret får 12 medlemmer. Og Kunnskapsdepartementet har nå oppnevnt de fire eksterne representantene: Rune Nilsen. Foto.

 Varamedlemmer:

 1. Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo og varamedlem i nåværende styre for HBV
 2. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Interne representanter

Faglige representanter:

 • Mona Sæbø (HiT)
 • Anders Davidsen (HiT)
 • Thomas Moser, HUT
 • Marit Engeset, HS

Vare for faglige representanter:

 • Kari Carlsen (HiT)
 • Rune Bakke (HiT)
 • Tor Erik Jensen (HBV)

Teknisk/administrativt ansatte:

 • Frode Evenstad (HiT)
 • Øyvind Reidar Bakke (HBV)

Vararepresentant for teknisk/administrativt ansatte:

 • Britt Granseth Wien (HiT)

Studentrepresentanter:

 • Kai Arne Semb Sætre (HiT)
 • Trine Mathisen (HBV)

Vararepresentanter for studentene:

 • Erlend Berg-Olsen (HBV)
 • Lena Stølen (HBV)

Mandat

Fellesstyret skal:

 • Treffe beslutninger om mål og strategier for den nye høyskolens samlede virksomhet
 • Treffe beslutninger om styring, ledelse og faglig-administrativ organisering og driftsmodeller for den nye institusjonen
 • Treffe beslutninger om utviklingsplan og øvrige beslutninger knyttet til samlokalisering, bygg, infrastruktur og tekniske tjenester
 • Fremme fellesskap og samarbeid på tvers av de eksisterende institusjonsgrensene og utarbeide opplegg for nødvendig omstillingsvedtak.

Fra fusjonstidspunktet 1. januar 2016 skal et nytt styre overta. 

Møteplan

 • Mandag 12. oktober på Bakkenteigen, kl. 10.00-16.00
 • Fredag 20. november i Porsgrunn, kl. 10.00 (avlyst pga av få saker)
 • Fredag 11. desember i Drammen, kl. 10.00. Ekstraordinært møte. Lukket møte under behandlingen av vedtakssakene 10/15, 11/15 og 12/15. Møtet er deretter åpent, og vil bli streamet for intern bruk. Ansatte vil finne lenke til streamingen fra sine intranettsider.
 • Fredag 18. desember på Kongsberg, kl. 10.00

Flere detaljer om møtested og tidspunkt publiseres så fort dette er klart.

Møteinnkalling og møtebøker vil bli publisert på disse sidene fortløpende.

Møteinnkallinger

Møteprotokoller