Innspill fra ansatte og studenter

Styringsgruppa ønsker åpenhet rundt fusjonsarbeidet og har invitert ansatte og studenter til å komme med innspill til delprosjektene. Over 40 innspill kom inn når fristen utløp 9. oktober.

De fleste delprosjektene skal levere endelige rapporter 1. november, mens delprosjekt 3 (Administrativ organisering) har frist 1. desember. Det vil bli høringsrunder på noen av delprosjektene i november. Mer informasjon om høringsrundene vil komme i slutten av oktober.