Bibliotek

Delprosjekt Bibliotek – Frode Bakken (leder, HiT) og Kari Fagerjord (nestleder, HBV).

Arbeidsgrupper

ALMA/nytt Bibsys

Overgang fra norskutviklet system innen Bibsys (bibsys.no) til et internasjonalt anerkjent kommersielt system ALMA/Oria fra det israelske selskapet Ex Libris  http://www.exlibrisgroup.com/

Cristin

http://www.cristin.no/ (CRIStin arbeider med fleire oppgåver relatert til forskingsdokumentasjon og tilgang til forskingsinformasjon. Dette ansvaret er gitt frå Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, og dekkjer universitets- og høg¬skule¬sektoren, institutt¬sektoren og helseføretaka.)

E-ressurser og abonnement

HiT og HBV har tilsammen lisenser og abonnement for ca 9 millioner kr.

Open access/vitenarkiv

https://teora.hit.no/ og http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/92967

Skriftserier og PHD-serie

Web og sosiale medier

Lagring av forskningsdata (HiT-prosjekt i 2015)