Bygninger og studiestedsdrift

Delprosjekt Bygninger og studiestedsdrift– Morten Østby (leder).

Arbeidsgrupper

Utvikling av bygningsmassen

Johnny Thorsen (leder), Morten Østby.

 • Samlet campusutviklingsplan
 • Leieforhold og kostnader
 • Status bygninger

Studiestedsdrift

Ingvill Fjeld (leder), Thorstein Fåne, John Roe, Trond Christensen, Terje Rolfsøn, Gro Årstad Nordli og Steffen Eikemo Opheim. De to siste med spesielt ansvar for skilting.

 • Adgangskontroll og sikkerhet, Branninformasjon, Beredskap / krisehåndtering
 • Regler rundt bruk og drift av bygg
 • Ytre miljø
 • Timeplanlegging
 • Parkering
 • Skilting/profilering  Sørge for forslag til og implementering av midlertidig skilting og permanent skilting dersom institusjonen oppnår universitetsstatus før 1.1.2017.

Trykkeri/kopi/Bolk

Magne Tomren (leder) , Kristin Ødegård Vestgarden og Kirsti Brekke.

 • Rutiner/ansvar rundt printing og trykking
 • Kopinoravtalen og Bolk i ny institusjon.
 • Visitkortproduksjon

Ekspedisjon/servicetorg/sentralbord

Øivind Urkedal (leder), Camilla Brunvall, Mette Marit Bie Sørum, Magne Tomren.

 • Førstelinjetjenester / arrangementsstøtte
 • Løsning for post / konvolutter / stempler