Dokumentasjon og informasjon - arkiv

Delprosjekt Dokumentasjon og informasjon - arkiv – Gro Haugland (leder, HBV), Atle Johansen (nestleder, HiT).

Arbeidsgrupper

  • Felles rutiner og retningslinjer. Leder: Guri Lilleby.
  • Møte- og utvalgsbehandling. Leder: Gro Wisting Haugland.
  • Malutvikling. Leder: Atle Johansen.
  • Digital arbeidsflyt og sikker digital post. Leder: Nina Ødegård.
  • Opplæring og brukerstøtte. Leder: Mette Støtterud.