Forskning, utvikling og innovasjon

Delprosjekt Forskning, utvikling og innovasjon – Mette Falck-Pedersen (leder, HBV).

Arbeidsgrupper

Ph.d. administrasjon

Deltagere: Janne Buhaug (HBV / foreløpig leder), Åsne Håndlykken-Luz (HBV), Kristin Skjold-Granerød (HBV), Nanna Løkka (HiT), Cecilia Guddal (HiT)

Ekstern finansiering / EU / Internasjonalisering

Thomas Slagsvold (HBV/ foreløpig leder), Anniken Beckmann (HBV), Thor Egil Eide (HBV), Maaike Dooper (HBV), Kristine Langerød (HiT), Anette Staaland (HiT)

BOA/Prosjektadministrasjon

Mette Kammen (HiT / Foreløpig leder), Ole Jørgen Rambøl (HiT), Anniken Beckmann (HBV), Janne Buhaug (HBV), Hans Petter Nilsen (HBV)

Kommersialisering / avtaler / TTO / IPR

Maaike Dooper (HBV/ Foreløpig leder), Kristine Langerød (HiT), Mette Kammen (HiT)

Forskningsadministrasjon – diverse

Kristine Langerød (HiT / Foreløpig leder), Torill Lønningdal (HBV), Janne Buhaug (HBV), Mette Falck-Pedersen (HBV)