IT

​Delprosjekt IT – Jan Petter Thorstensen (leder, HBV), Paal Are Solberg (nestleder, HiT).

Arbeidsgrupper

 • Samhandling (Lync/e-post/kalender/telefoni m.m.).
  Leder: Berit Schmidt/ Christer Christiansen
 • Infrastruktur/Datasenter
  Leder: Steve Sporøy/John G. Smedsrud
 • Nettverk
  Leder: Sjur Bakke/Jarle Teigen
 • ID forvaltning/BAS/FEIDE/AD
  Leder: Svein Hansen/Bjørn Joar Utheim
 • Fronter (Eier: Studieadministrasjonen)
  Leder: Ikke IT
 • Desktop/Klienter/Mobile enheter (Ansattes PC utstyr)
  Leder: Irene Krogsether/Rune Pettersen
 • Applikasjoner/Lisenser/Avtaler
  Leder: Lasse Evjensvold/???
 • Studenttjenester
  Leder: Svein Morten Rugnø/????
 • Utskrift og kopiering (HBV: IT HIT: Campus drift)
  Leder: Ole Martin Nordskau/Øystein Gjertsen
 • Informasjon og opplæring
  Leder: Per Henriksen/Oddgeir Sjøtveit
 • AV/media infrastruktur (e-campus er eget prosjekt)
  Leder: Knut Anders Høiaas/Jarle Sten Olsen
 • Support/brukerstøtte/Undervisningsstøtte
  Leder: Sjur Bakke/Oddgeir Sjøtveit
 • Innkjøp/rammeavtaler (Overordnet ansvar: Innkjøpsseksjonen)
  Leder: Per Henriksen/Bjørn Joar Utheim/Innkjøp