Kommunikasjon/marked

Delprosjekt Kommunikasjon/marked – Tania Marcelle Olsen (leder), Mari Hella Hegna (nestleder).

Arbeidsgrupper

Posisjonering- og merkevarestrategi

Audun Paulsen Ibenholt (leder) (HBV), Mari Helle Hegna (HiT), Ingvild Stokka (HBV), Marianne Linaae (HBV), Torill Bjerkgaard (HBV), Solveig Stormo Johansen (HBV), Tommy Hiorth Lillefjære (HBV), Tania Marcelle Olsen (HBV).

Webgruppe

Henning Tollefsen (leder) (HBV), Sveinung Grande (HBV), Nils A. Kalve (HBV), Ingvild Gjones (HiT), Per Magnus Holtung (HiT).

Redaksjonsgruppe innhold: Jorunn E. Becker (HiT), Siri M. Kristensen (HBV), Knut Jul Meland (HBV), Jan-Henrik Kulberg (HBV).

Ekstern og intern kommunikasjon

Tania Marcelle Olsen (leder) (HBV), Per Magnus Holtung (HiT), Ingvild Gjones (HiT), Knut Jul Meland (leder redaksjonsgruppe) (HBV), Jan-Henrik Kulberg (HBV), Ragne Hvidsten (HBV).

Visuell identitet

Tommy Hiorth Lillefjære (leder) (HBV), Ingvild Stokka (faglig ansvarlig) (HBV), Tania Marcelle Olsen (HBV), Per Magnus Holtung (HiT), Solveig Stormo Johansen (HBV).

Dokumenter