Økonomi

Delprosjekt Økonomi – Mari Pran (leder, HiT) og Terje Thomassen (nestleder, HBV).

Arbeidsgrupper

Budsjett og økonomistyring

 • Knut Gunnar Aspenes, HBV, leder
 • Ole Jørgen Rambøl-Skippervold, HiT, nestleder
 • Ketil Digre, HBV
 • Hanne Kirsti Ljosland Waale, HiT

Oppgaver:

 • Økonomimodell
 • Budsjettprosess og rutiner
 • Budsjettfordelingsmodell
 • Budsjettering av BOA-prosjekter
 • Superbrukeransvar Agresso Planlegger og Agresso web
 • Kartlegging rutiner, maler, skjemaer etc innenfor eget område

Regnskap og kontoplan

 • Tone Elisabeth Østvedt, HiT, leder
 • Britt Jorunn Langøy, HBV, nestleder

Oppgaver:

 • Kontoplan
 • Operasjonalisering/ strukturering av økonomimodellen i økonomisystemene
 • Avtale med bank
 • Bilagsflyt og transaksjonsbehandling
 • Anleggsregister
 • Rutiner for periode-, tertial og årsavslutning
 • Likviditetsrapportering
 • Superbrukeransvar Agresso og Basware
 • Kontakt mot Uninett,
 • Integrasjon mot FS
 • Forslag til informasjon til kunder og leverandører
 • Kartlegging rutiner, maler, skjemaer etc innenfor eget område

Økonomitjenester (fakultetstjenester)

 • Rune Sandaker, HBV, leder
 • Anne Marie Søvde, HiT - EFL, nestleder

Gruppen suppleres etter behov med kompetanse tilpasset gruppens ulike oppgaver.

Oppgaver:

 • Lederstøtte
 • Rådgivning og veiledning overfor ansatte
 • Arbeidsflyt bilag og økonomisaker
 • Tjenester på intranett
 • Støtte for BOA-virksomheten
 • Kartlegging rutiner, maler, skjemaer etc innenfor eget område

Innkjøp

 • Heidi Sten Nilsen, HBV, leder
 • Bent Morten Kristensen, HiT, leder
 • Stig O. Sneen, HBV
 • Anette Wessel Gerner, HiT

Oppgaver:

 • Kartlegging og koordinering av rammeavtaler
 • innkjøpssamarbeid (BTV, VOIS, GKI),
 • kontrakts- og avtaleadministrasjon,
 • innkjøps- og anbudsrutiner,
 • støttesystemer for innkjøp

SAP lønn

I samarbeid med arbeidsgruppene Personaladministrasjon/ forvaltning er det opprettet undergruppe for SAP lønn.

 • Britt Elin Kjørholt, HiT, leder
 • Gunn Inger Svendsrud, HBV
 • Mona Kristiansen, HiT
 • Mari Sparby, HBV
 • Bente Sundbø, HiT

Arbeidsgruppen er avgrenset til å gjelde forhold knyttet til transaksjoner i SAP. Arbeidsoppgavene oppgaver ligger i hovedsak ved HiT som skal flytte lønnsporteføljen over i HBVs nåværende database. Det er fastsatt detaljert framdriftsplan i samarbeid med DFØ.