Personal

Delprosjekt personal – Elisabeth Borhaug (leder, HBV) og Kjetil Horgmo (nestleder, HiT).

Arbeidsgrupper

  • Samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene
  • HR – strategiske dokumenter og planverk
  • Karrierepolitikk og kompetanseutvikling (C&C, lederutvikling, medarbeidersamtaler mm)
  • Personalforvaltning
  • Rekruttering, ansettelser og tilsettingsorgan
  • Lønnsforhandlinger 2016
  • Bemanning og innplassering
  • Arbeidsplaner
  • HMS, likestilling og beredskap
  • Lønn – SAP