Studieadministrasjon

Delprosjekt studieadministrasjon – Jarle Bjerkholt (leder, HiT), Anne Fængsrud (nestleder, HBV).

Arbeidsgrupper

 • Regelverksgruppe - Catrine Brodwall
 • Kvalitetssystemgruppe -  Cecilia Guddal
 • FS - systemintegrasjon - Hans Jacob Berntsen
 • Internasjonaliseringsgruppe - Siri Bjørnstad
 • Opptaksgruppe - Bjørnar Pande Wølner
 • Eksamensgruppe - Karen Margrethe Drangevåg
 • EVU - Anya Skreppedal
 • Gradsforvaltning/vitnemål - Håvard Brekke
 • Studieadministrativ gruppe -  Turid Næss
 • Studentservice - Øyvind Urkedal
 • Studie- og emneplaner - Vibeke Bredahl