Ingvild Marheim Larsen. Foto.
Ingvild Marheim Larsen leder delprosjekt 6: Universitetsakkreditering.

Delprosjekt 6: Universitetsakkreditering

Delprosjektet har overordnet ansvar for å fremskaffe relevante data samt utarbeide søknad om akkreditering som universitet for den sammenslåtte institusjonen.

Sammensetning

 • Prosjektleder, Ingvild Marheim Larsen (leder)
 • Rektor, Kristian Bogen, HiT
 • Rektor, Petter Aasen, HBV
 • Spesialbibliotekar, Kristin Østerholt, HBV
 • Seniorrådgiver, Hans Jacob Berntsen, HiT
 • Fra sekretariatet, Ellen Rye

Dekanene og pro/vise-rektorene ved HIT og HBV er referansegruppe for delprosjektet.

Delprosjektets mål

Målet for delprosjektet er å utforme søknad om institusjonsakkreditering som universitet for den sammenslåtte institusjonen, i tråd med gitte krav til søknaden. Søknaden skal behandles av interimsstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge.

Mandat

Prosjektgruppen skal 

 • Ferdigstille forslag til søknad om akkreditering.
 • Vurdere hvilke kvalitative og kvantitative data som skal innhentes/bestilles fra fakulteter, administrasjon og evt. eksterne instanser.
 • Involvere faglig og administrativ ledelse i utformingen av søknaden på områder der dette er relevant. 

Milepæler og frister

Prosjektgruppen skal utarbeide en prosjektplan som skal inneholde:

 • Fremdriftsplan m/hovedmilepæler for prosjektgruppe og eventuelle arbeidsgrupper.
 • Tidspunkt før gjennomgang av søknaden i referansegruppen.
 • Frist for levering av ferdigstilt søknad er senest 1.12.15. Søknaden skal behandles i fellesstyrets møte i desember 2015.

 

Fullstendig oversikt over prosjektorganisasjon og mandatMandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas forbehold om justeringer i mandatet som følge av dette.